Kampregelsprintknop

De gang van zaken op het terrein:

Borg:
Bij constatering van niet naleven van de kampregels wordt de borg ingehouden.

Aankomst:
Aankomende groepen mogen tijdens het zomerseizoen na 13.00 uur het terrein op.

Vertrek:
Vertrekkende groepen dienen in het zomerseizoen voor 12.00 uur het terrein te verlaten.
Bij het vertrek, aan het eind van het - naar wij hopen geslaagde - kamp, meldt de verantwoordelijk leid(st)er de groep af bij de kampstaf. Deze controleert het terrein en neemt afscheid van de groep.

Aanmelden:
Voordat de bagage wordt uitgeladen en met de opbouw van het kamp wordt begonnen meldt de leiding zich aan bij de kampstaf. Deze wijst de losplaats voor bagage en materiaal, de grenzen van het groepsterrein en een plaats waar de hudo / latrine moet worden gegraven.

Kennismaking:
Op de dag van aankomst organiseert de kampstaf een kennismakingsbijeenkomst voor een delegatie van de leidersteams. Naast kennismaken met de andere groepen op het terrein kun je hierbij allerlei zaken van je programma op elkaar afstemmen. Hierbij dient minimaal 1 van de leiding aanwezig te zijn.

Vervoermiddelen:
Ter bescherming van het terrein mag er niet met auto's, motor- en bromfietsen op het terrein worden gereden.
Een aanhanger het terrein opduwen mag wel. Hiervoor is een knobbelkar beschikbaar.

Graven:
Op wit zand gedeelten mag gegraven worden, daar buiten is graven alleen toegestaan voor de hudo / latrine en een nat afvalputje. Let Op! Geulen graven rondom tenten is zinloos en vernielt de kampeerplekken.

Bomen kappen:
Bomen, dood of levend, mogen niet gekapt of vernield worden. Hiervoor krijg je een rekening van Staatsbosbeheer.

Stoken:
Houtvuren zijn toegestaan, tenzij een algemeen stookverbod op de Veluwe van kracht is.
Wij houden ons aan de richtlijnen van www.natuurbrandrisico.nl
Vuur stoken mag alleen in een tonnetje gevuld met zand, en dus niet op de open grond.
Tonnetjes zijn beperkt aanwezig, dus zelf meebrengen is verzekerd van een stookton!

Afval:
Er staat een afvalcontainer op het terrein vanaf Hemelvaart tot eind augustus. Buiten deze periode om moeten groepen zelf hun afval weer meenemen. De afvalcontainer op het terrein is uitsluitend bestemd voor de afvoer van 'huishoudelijk' restafval. Meegebracht themamateriaal, kapot kampeermateriaal e.d. moet je zelf afvoeren.
Afval afvoeren wordt steeds duurder. We vragen je daarom afval zoveel mogelijk te scheiden. Je ontvangt hiertoe aanwijzingen van de kampstaf.

Geluidshinder:
Voorkom geluidshinder. Radio's en andere geluidsdragers mogen medekampeerders en buren niet storen.
Het gebruik van een aggregaat is niet toegestaan.

Stilte op het terrein:
Spelderholt ligt in een stiltegebied. Tussen 23.00 en 07.00 mag de nachtrust niet worden verstoord.

Vernieling en diefstal:
Hoewel we geen noemenswaardige problemen hebben op het terrein met vernieling of diefstal toch de volgende waarschuwing: De kampstaf is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van materiaal van je groep. Laat je kamp zo weinig mogelijk onbeheerd achter en zeker geen waardevolle spullen.