Tarieven

Prijs:

De prijs per overnachting bedraagt 2.00 Euro per persoon per nacht. Als overnachting wordt gehanteerd: aankomst na 13.00 uur, vertrek voor 12.00 uur.

Reservering:

Bij reservering van een zomerkampweek dient een borgsom van 75,= Euro per veld te worden overgemaakt. Na ontvangst van het reserveringsformulier en de borgsom ligt je reservering vast. Het afschrift van de betaling is je reserveringsbewijs. Wij sturen GEEN bevestiging, alleen bij onduidelijkheden nemen wij contact op. Deze reserveringskosten worden na afloop van het kamp van de totaalkosten voor overnachting afgetrokken

Betaling:

Na afloop van het kamp krijgt u een rekening voor het totaal aantal overnachtingen. Het volledige bedrag aan kampgeld dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden.
Het bankrekeningnummer is:
NL04RABO0385962886
T.n.v. Scouting Nederland, Labelterrein Spelderholt

Vermeld bij betaling s.v.p. het factuurnummer, of indien u deze niet heeft de naam van de groep en de datum van de kampweek.

Kampvoorbereiding:

Het kampeerterrein is vrij toegankelijk om het te bezichtigen.
Wil je met de leiding een weekend komen om het zomerkamp voor te bereiden, dan is één overnachting gratis.
Graag wel even melden wanneer je komt.

De borgsom:

De borgsom wordt na het seizoen verrekend met de rekening voor het totaal aantal overnachtingen. Dit alleen indien er geen onregelmatigheden worden geconstateerd, en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. alle geleende materialen zijn ingeleverd bij de kampstaf;
2. de groep is afgemeld bij de kampstaf en deze heeft het terrein gecontroleerd;
3. Het afval is gescheiden aangeleverd.

Annuleren:

Bij annuleren van de reservering na 1 maart wordt de borgsom niet terugbetaald, tenzij het terrein nog aan een andere groep kan worden verhuurd.